Daxili dövriyyədə olan məhsulların kodlaşdırması

Ticarət şəbəkələrində, istehsalatda, anbarlarda və s. sahələrində daxili dövriyyədə olan məhsulların kodlaşdırması EAN-13 kodlardan məhdud istifadə edilməsini icazə verir.

“GS1 General Specification 2016“ qaydalarına əsasən qəbul olunmuş 20-29 GS1 prefiksləri yalnız müəssisə daxili kodlaşdırmada istifadə olunur. 20-29 GS1 prefiksilə başlanan daxili EAN-13 kodların müəssisədən kənar istifadəsi nömrələrin unikallığı və təkrarolunmasını təmin etmir.

Müəssisənin daxili dövriyyəsində istifadə etmək üçün əmtəələrin EAN-13 kodunun formatı aşagıdaki kimi tövsiyyə edilir:

GS1 Prefiksi

İstifadəçi tərəfindən Əmtəənin Unikal İdentifikasiya Nömrəsi

Xüsusi alqoritmlə hesablanan

Nəzarət rəqəmi

20-29

I I I I I I I I I I

(10 rəqəm)

C

(1 rəqəm)

EAN-13 ştrixkodun prefikslərini müəssisə özü seçə bilər.

Məsələn, mal və quş əti, balıq, pendir, meyvə-tərəvəz kimi qida məhsullarını, parça toplarını və s. dəyişkən ölçülü əmtəələrə aid etmək olar. Bu əmtəələrdə, daimi parametrli əmtəələrin identifikasiyası üçün qəbul olunmuş EAN-13 formatından istifadə edilmir.

Qida sənayesinə aid müəssisələrin çoxu, dəyişkən çəkili əmtəələri elektron tərəzilərdən istifadə edir və məhdud dövriyyəli ştrixkodlarla (daxili kodlarla) markalayırlar.

 Əmtəələrin bu cür daxili nömrələnməsi məhdud dövriyyəli olur və ancaq bir şirkət daxilində istifadə olunur.