GS1 Standartlarına uyğun ştrixkodların ölçüləri

EAN-13 və EAN-8 simvollarının nominal ölçülərini GS1 Baş Spesifikasiyasında tövsiyyə olunan kimi mütənasib olaraq 200% artırmaq və 80% azaltmaq olar. Ştrixli kodun hansı ölçülərə qədər azalmasını onu çap edən printer və oxuyan skaner müəyyənləşdirir. Bu Spesifikasiyada tövsiyə olunan ölçülərdən kənara çıxmaqdan yayınmaq lazımdır. Kəsilmə (ştrixli kodun hündürlüyünün ixtisarı) istiqaməti üzrə skanerlənmə imkanını məhdudlaşdırır. Ştrixkodun hündürlüyünü 30%-dən çox kiçiltmək tövsiyyə olunmur, çünki ştrixkodun hündürlüyü 16 mm-dən az olmamalıdır. Bu zaman onun oxunma ehtimalı azalır. Ştrixkodun kəsilməsini nadir hallarda, sahə kiçik olduqda tətbiq etmək lazımdır. 

 

Böyüdülmə əmsalı

Modulun eni 
[mm]

EAN-13/UPC-A

simvolların ölçüləri  [mm]

EAN-8

simvolunun ölçüləri  [mm]

Uzunluq

Hündürlük

Uzunluq

Hündürlük

0.80

0.264

29.83

20.73

21.38

17.05

0.85

0.281

31.70

22.02

22.72

18.11

0.90

0.297

33.56

23.32

24.06

19.18

0.95

0.313

35.43

24.61

25.39

20.24

1.00

0.330

37.29

25.91

26.73

21.31

1.05

0.346

39.15

27.21

28.07

22.38

1.10

0.363

41.02

28.50

29.40

23.44

1.15

0.379

42.88

29.80

30.74

24.51

1.20

0.396

44.75

31.09

32.08

25.57

1.25

0.412

46.61

32.39

33.41

26.64

1.30

0.429

48.48

33.68

34.75

27.70

1.35

0.445

50.34

34.98

36.09

28.77

1.40

0.462

52.21

36.27

37.42

29.83

1.45

0.478

54.07

37.57

38.76

30.90

1.50

0.495

55.94

38.87

40.10

31.97

1.55

0.511

57.80

40.16

41.43

33.03

1.60

0.528

59.66

41.46

42.77

34.10

1.65

0.544

61.53

42.75

44.10

35.16

1.70

0.561

63.39

44.05

45.44

36.23

1.75

0.577

65.26

45.34

46.78

37.29

1.80

0.594

67.12

46.64

48.11

38.36

1.85

0.610

68.99

47.93

49.45

39.42

1.90

0.627

70.85

49.23

50.79

40.49

1.95

0.643

72.72

50.52

52.12

41.55

2.00

0.660

74.58

51.82

53.46

42.62