GS1 sisteminin məlumat daşıyıcıları

Capture  - Automatic data capture

 

- Ştrixli kodların tipləri

- GS1 kodları

- Məhsulun elektron kodu