İdentifikasiya üçün GS1 standartları

 

GS1 identifikasiya açarları

 

GS1 ID  İdentifikasiya Açarları əmtəələrin təchizat silsiləsində ticarət partnyorların məlumat bazalarına daxil olunması və məlumatla paylanmasına imkan yaradan effektiv vasitələrdir.

İdentifikasiya açarları əmtəələrin, sənədlərin, fiziki yerləşdirilmələrin və s.obyektləri identifikasiya edir.

Ticarət partnyorları arasında unikal GS1 İD açarların paylanması təchizat silsiləsinin şəffavlığını artırır.

GS1 İD açarlarını əldə etmək üçün, Sizin şirkət GS1 üzvü olmalı və GS1 prefiksini almalıdır. Bu identifikasiya açarı adlanan ştrixkodun rəqəmli əhəmiyyətinin tərkib hissəsi kimi unikal identifikasiya açarların yaradılmasını təşkil edir.

GS1 İD açarlarının 11 növü aşağıda göstərilib. 

 

GS1 ID Açarları

İstifadə sahələri

 

Global Trade Item Number(GTIN)

Əmtəələr və xidmətlər

 

Global Location Number(GLN)

Şirkətlər, anbarlar, fabriklar, mağazalar, onların filial və yerləşdirmələri

 

Serial Shipping Container Code (SSCC)

Logistik vahidlər, paletlər

 

Global Returnable Asset Identifier (GRAI)

Qaytarılan aktivlər

 

Global Individual Asset Identifier (GIAI)

Tibbi, istehsalat, nəqliyyat və İT avadanlıqları

 

Global Service Relation Number (GSRN)

Xidmət sahələri, sosial kartlar, xəstəxanada həkimlər, kitabxanada

 

Global Document Type Identifier (GDTI)

Sürcü lisenziyaları, vergi bildirişlərində, danşınma sənədlərində

 

Global Identification Number for Consignment(GINC)

Logistik vahidlərdə

 

Global Shipment Identification Number(GSIN)

Yükdaşımalarda

 

Global Coupon Number(GCN)

Rəqəmsal kuponlarda

 

 

Component/Part Identifier(CPID)

Avtomobil hissələrində