Nəqliyyat və logistika

Logistik xidmətlərin istehsalçısı, satıcısı və ya təchizatçısı öz mallarının istehsal yerini, hara və nə vaxt çatdırılmasını hər zaman dəqiq bilməlidir.

GS1 standartlarından istifadə etdikdə bütün bunlar haqqında dəqiq və vaxtında məlumatlandırıla bilərsiniz və bu biznes təşkilində düzgün qərarların qəbul edilməsinə köməklik edəcək.

- GS1 standartları logistikada

- SSCC-18 nəqliyyat bağlamanın seriyalı kodu

- GS1 Logistik etiketin konstruktoru