Qida sahəsi

Sərt rəqabət şəraitində qida sahəsindəki xidmətlər sürətlə inkişaf edir. Bu daimi inkişafda olan sahə evdən kənarda hazırlanmış qidanı nəzərə alır. Böyük əhatəli qida bazarı ərzaq məhsullarının effektivliyi və  təhlükəsizliyi üçün məsuliyyət daşıyan bütün istehsalçılar, distribütor və operatorları daxil edir.

Bu sahənin təhcizat prosesi mürrəkəb və dinamik olduğundan GS1 standartlarını istifadə edərək onu sadələşdirmək olar. GS1 öz istehlakçılarına ümumi dildə danışmaq və dəqiq məlumatla bölüşmək imkanı verir və bu ticarət tərəfdaşları arasında güclü əlaqələrin yaradılmasına  və nəticədə son olaraq istehlakçının faydalanmasına gətirir.