Qida sahəsi

Sərt rəqabət şəraitində qida sahəsindəki xidmətlər sürətlə inkişaf edir. Bu daimi inkişafda olan sahə evdən kənarda hazırlanmış qidanı nəzərə alır. Böyük əhatəli qida bazarı ərzaq məhsullarının effektivliyi və  təhlükəsizliyi üçün məsuliyyət daşıyan bütün istehsalçılar, distribyutor və operatorları daxil edir.

Bu sahənin təhcizat prosesinin mürrəkəb və dinamik olduğundan GS1 standartlarını istifadə edərək onu sadələşdirmək olar. GS1 öz istehlakçılarına ümumi dildə danışmaq və dəqiq məlumatla bölüşmək imkanı verir, və bu ticarət tərəfdaşları arasında güclü əlaqələrin yaradılmasına imkan verir, nəticədə son olaraq istehlakçının faydalanmasına gətirir.