Sizin məhsulunuz uzərində reklam kodu

Sizə məhsulun etiketində QR kodun yerləşdirilməsi ilə bağlı xidmətimizi təklif edirik. Bu kodun tərkibində istənilən məlumatı kodlaşdırmaq olar: mətn, telefon nomrəsi, unvan, vebsəhifənin linki və s. QR kodun əsas üstünlüyü mobil telefonun fotokamerası vasitəsilə mətnin tez tanınmasıdır. Buda alıcıya məhsul haqqında ətraflı məlumatı əldə etməyə, Sizin şirkətin saytına daxil olmasına, məhsulu sifariş etmək və digər imkanları verir. Sizin sifarişinizin icrası üçün QR kodunda yerləsdiriləcək məlumatı bizə gondərilməsi lazım olacaq.

Kodda yerləşdirilən məlumat 100 simvoldan artiq olmamalıdı.

Ətraflı məlumatı bizim mütəxəssislərdən əldə edə bilərsiniz.