Xidmətlər

Bizim Xidmətlərimiz

- GS1 beynəlxalq sistemində, əmtəə istehsalçısına qeydiyyat nömrəsinin verilməsi (GCP - Global Company Prefix);

- GS1 sistemində istehsalçı-müəssisənin məhsulunun kodlaşdırılması (GTIN - Global Trade Item Number);

- GS1 sistemində müəssisənin yerləşmə identifikasiya nömrəsinin  (GLN - Global Location Number) verilməsi;

- GS1 QR code, GS1-128 (SSCC), GS1 DataMatrix, GS1 DataBar kodlarının tərtibi;

- beynəlxalq GS1 sistemində ştrixkod istifadəçilərinin axtarışı;

- müəssisə barədə məlumatın GS1 sisteminin GEPIR (Global Electronic Party Information Registry) elektron kataloqunda saxlanılması;

- EAN/UCC sisteminin yerli istifadəçilərinin məhsul nümunələrinin GS1 Azərbaycan Cəmiyyətinin ofisində yerləşdirilməsi;

- QS1 Azərbaycan bülletenlərinin və informasiya materiallarının paylanması;

- QS1 Azərbaycan və digər təşkilatların keçirdiyi tədbirlər, seminarlar, sərgilər barədə məlumatlandırması;

- avtomatik identifikasiya üzrə beynəlxalq standartların tənzimlənməsi (harmonizasiyası);

- avtomatik identifikasiya üzrə normativ-metodik sənədlərin təqdim edilməsi;

- QS1 Azərbaycan məlumat bülletenlərində GS1 Azərbaycan istifadəçiləri barədə reklam materiallarının yerləşdirilməsi;

- avtomatik identifikasiya texnologiyalarından istifadə məsələləri üzrə məsləhətlərin verilməsi;

- ştrixli kodların verifikasiyası;

- QS1 Azərbaycan sisteminin istifadəçiləri üçün tədris kurslarının və seminarların keçirilməsi.