GTIN Nömrələrin paylanma qaydalarının Azərbaycan dilində yerləşdirilməsi

Bu günlərdə GS1 beynəlxalq təşkilatın www.gs1.org saytında GTİN (Əmtəənin Qlobal İdentifikasiya Nömrəsi)
nömrələrin paylanma Qaydalarının Azərbaycan dilində yerləşdirilməsi ilə bağlı işlər bitirilmişdir. GTİN nömrəsi -
məhsulun ştrixkodunun rəqəmsal mənasıdır. Əmtəənin üzərində ştrixkodların istifadəsi istehlakçıya beynəlxalq
standartlara uyğun olaraq öz məhsulunu identifikasiya etməyə, məhsulun təchizat silsiləsində harada olması
haqqında operativ məlumatı ötürməyə, həmçinin əmtəələrin düzgün uçotunun aparılmasına kömək edir.

GTIN Nömrələrin paylanma qaydalarının Azərbaycan dilində yerləşdirilməsi