GS1 Global Forum 2014

Ənənəvi olaraq 17-20 fevral tarixlərində Brüseldə GS1 Global Forum 2014 qlobal forum keçirilmişdir.
Forumda 91 GS1 milli təşkilatların 640 nümayəndəsi iştirak etmişdi. Bu GS1 forumların keçirilməsi
müddətində iştirakçıların ən rekord say idi! Ümumi məsələlərin necə həll olunmasının ən yaxşı yolunu
birgə müzakirə etmək üçün bu sayda insanların bir yerdə toplaşması böyük əhəmiyyət daşıyır.
Prioritet məqsəd – əsas sektorlarda GS1 standartların həyata keçirilməsidir. GS1 şüarı – bir istiqamətdə
baxmaq, bir səslə danışmaq, bir təşkilat kimi işləməkdir.

GS1 Global Forum 2014   GS1 Global Forum 2014

Forumun gündəliyində aşağıdaki suallar qoyulmuşdı:

- GS1 standartları nəqliyyatda və logistikada,
- GS1 standartları səhiyyədə,
- Yeyinti məhsulların təchizat silsiləsində izləməsi,
- Elektron kommersiya.

GS1 Europe, Asiya, LatınAmerika və Aralıqdənizi reqionların hesabatları dinlənildi və qəbul olundu.
Forumda “GS1 Azərbaycan” Cəmiyyətinin baş direktoru Vəfa Əliyev iştirak etmişdi. Plenar iclaslar
zamanı GEPIR 4.0 və İstifadəçi üçün veb-səhifədən şəxsi kabinetinin istifadəsinin təcrübəsi haqqında
suallar müzakirə olunmuşdu.