GS1Təşkilatının Sidney şəhərində Baş Assambleyası keçirildi

2015-ci ilin 18-23 may tarixlərində Avstraliyanın Sidney şəhərində dünyanın 65 ölkəsinin GS1 milli üzv
təşkilatları növbəti Baş Assambleyanı keçirdilər.

GS1Təşkilatının Sidney şəhərində Baş Assambleyası keçirildi             GS1Təşkilatının Sidney şəhərində Baş Assambleyası keçirildi           GS1Təşkilatının Sidney şəhərində Baş Assambleyası keçirildi

Assambleya GS1 təşkilatının fəaliyyətinin prioritet istiqamətlərini müəyyən etdi:

- Keyfiyyətli məlumat bazalarının (Data Quality) yaradılması;
- Elektron ticarət strategiyası (E-Commerce Strategy);
- GS1 standartların istifadəsi:

   - Səhiyyə sektorunda (Healthcare Strategy),
   - Nəqliyyat və logistika sektorunda (Transport and logistics Strategy),
   - Qida sahəsində xidmətlər (Foodservice Strategy),
   - Texniki sənaye sektorunda (Technical Industries Strategy)

Assambleyada Türkmənistan yeni GS1 üzv kimi qəbul edilmişdir.
Bununla 112 ölkə təşkilatları Beynəlxalq GS1 təşkilatında birləşmişdirlər.
GS1 Azərbaycan Cəmiyyətinin Baş direktoru Vəfa Əliyev Assambleyanın işində iştirak edib.

GS1Təşkilatının Sidney şəhərində Baş Assambleyası keçirildi           GS1Təşkilatının Sidney şəhərində Baş Assambleyası keçirildi             GS1Təşkilatının Sidney şəhərində Baş Assambleyası keçirildi