İçtimai şuranın iclası

19 fevral 2015-ci il tarixində GS1 Azerbaijan Cəmiyyətin içtimai şuranın növbəti iclası keçirildi. Şuraya nazirliklərin, idarələrin,
GS1 sisiteminin üzv-istehsalçıların və s. nümayəndələri daxildir. Şura üzvləri GS1 Azerbaijan Cəmiyyətinin icraçı direktoru
Nigar Nəzərovanın Cəmiyyətin 2014-cü il üçün fəaliyyətin əsas göstəriciləri haqqında məlumatını dinlədilər. 2014-cü ildə GS1
sistemin istifadəçilərinin sayı 130 üzvlə artdı, ayrılan əmtəə ştrixkodların sayı isə 60 minə çatdı.
Şuranın üzvləri 2015-ci il üçün GS1 Azerbaijan Cəmiyyətin fəaliyyətinin əsas istiqamətlərin seçimiylə bağlı fikirlərlə bölüşdülər.
Bu:
- GS1 standartların yeyinti məhsulların təhlükəsizliyini təmin etmək üçün istifadəsi;
- Əmtəə məhsulların bütün təchizat silsiləsi boyu izlənməsi;
- Pasientlərin identifikasiyası üçün ştrixkodların səhiyyədə istifadəsi;
- Radiotezlikli identifikasiya.
İclası GS1 Azerbaijan Cəmiyyətinin baş direktoru Vəfa Əliyev yekunlaşdırdı.