GS1 Beynəlxalq assosiasiyanın Baş Assambleyası, 2020

 

 

 

2-3 iyun 2020-ci il tarixində GS1 tarixində ilk dəfə ZOOM proqramının istifadəsi ilə virtual GS1 Baş Assambleyası keçirilmiş, Assambleyanın işində 100-dən çox GS1 milli təşkilatlarının nümayəndələri iştirak etmişdir.

Assambleyada strateji layihələrin siyahısı təsdiqlənmişdir. Onların sırasında aşağıdakıları vurğulamaq olar:
-GS1 Registry Platform

Bu platform GS1 sisteminin istifadəçilərinə təqdim etmək üçün yönəldilmiş məlumatların ötürülməsi xidmətlərinin göstərilməsi
strategiyasının əsas hissəsidir.                                                         
-Verified by GS1
-Fighting (FIT)                     
-Activate
-Global Model Data
Assambleyada GS1 standartların istifadəsinin genişləndirilməsinə xüsusi diqqət ayrılmışdır. 
Bu standartlar izləməni və saxta məhsulların vaxtında identifikasiyasını artırmağa,  həmçinin sifariş proseslərinin, serializasiyanın avtomatlaşdırılmasına imkan verir.

Baş Assambleya maliyyə hesabatını təsdiqlənmiş və gələn 2020-2023 illərinə GS1 strategiyasını qəbul edilmişdir.
Baş Assambleyanın işində «GS1 Azerbaijan» Cəmiyyətinin Baş direktoru Vəfa Əliyev iştirak etmişdir.