Daxili dövriyyədə olan məhsulların kodlaşdırması

Daxili dövriyyədə olan məhsulların kodlaşdırması

 

Dəyişkən ölçülü məhsullar üçün

RCN-13 ştrixkod nömrələrinin paylanma

Qaydaları

GS1 sisteminin Baş Spesifikasiyasına (GS1 General Specification) əsasən RCN-13 (Restricted Circulation Number, Məhdud Dövriyəli Nömrə) məhdud dövriyyəli nömrələmə kodları 20-29 prefikslərini və EAN-13 simvolikasını istifadə etməklə müəssisə dəyişkən ölçülü ətməələrinin daxili nömrələməsini təmin edir. Bu EAN-13 kodlarının unikallığı ticarət şəbəkələrində, istehsalatda, anbarlarda və s. sahələrdə şirkət daxilində dəyişkən ölçülü əmtəələrin məhdud dövriyyə edilməsini nəzərə alır.

Azərbaycan Respublikası ərazisində dəyişkən ölçülü əmtəələrin RCN-13 kodunun formatı GS1 Azərbaycan Cəmiyyəti tərəfindən aşağıdaki kimi qəbul olunub:

a) 20-22 prefikslər - ancaq müəssisə daxili məhdud dövriyyəli nömrələmədə istifadə olunur.

Bu kodların unikallığını və təkrarolunmamasını istehsalçı (M) və ya satıcı (R) tərəfindən təmin edilməsi üçün ticarət şəbəkələrində, istehsalatda, anbarlarda və s. sahələrdə şirkət daxilində məhdud dövriyyə edilməsini nəzərə alır.

GS1 prefiksi

Məhsulun çeşidinin identifikasiyası üçün ayrılan sahə

Xüsusi alqoritmlə hesablanan

nəzarət rəqəmi

20-22 (2 rəqəm)

R/M R/M R/M R/M R/M R/M R/M R/M R/M (10 rəqəm)

(1 rəqəm)

 

b) 23-27 - ehtiyat üçün GS1 Azərbaycan sistemində rezervdə (E) saxlanılan prefikslər.

GS1 prefiksi

Məhsulun çeşidinin identifikasiyası üçün ayrılan sahə

Xüsusi alqoritmlə hesablanan

nəzarət rəqəmi

23-27 (2 rəqəm)

EEEEEEEEEE (10 rəqəm)

(1 rəqəm)

 

c) 28-29 - GS1 Azərbaycan Cəmiyyəti tərəfindən dəyişkən ölçülü məhsulların unikallığını təmin etmək üçün ayrılan prefikslər

GS1 Prefiksi

GS1 Azərbaycan tərəfindən ayrılan Əmtəənin Unikal İdentifikasiya Nömrəsi

Dəyişkən parametrlər

Xüsusi alqoritmlə hesablanan

nəzarət rəqəmi

28-29 (2 rəqəm)

NNNNN (5 rəqəm)

ХХХХX (5 rəqəm)

C (1 rəqəm)

NNNNN - GS1 Azərbaycan sistemində dəyişkən ölçülü məhsullara ardıcıllıqla ayrılan nömrə.

ХХХХX – dəyişkən parametrlərin göstərilməsi üçün nəzərə alınıb. Misal üçün, təzə mal (mal və quş əti, balıq, pendir, meyvə-tərəvəz) kimi qida məhsullarında, tekstil və s. – qramm, kiloqramm, metr, santimetr və s. dəyişkən ölçülü əmtəələrə aid etmək olar.

C – ümumi stardart alqoritmlə hesablanan nəzarət rəqəmi.

Qeyd: Dəyişkən parametrli əmtəələrin identifikasiyası daimi parametrli əmtəələrin identifikasiyasından fərqlənir. Qida sənayesinə aid müəssisələrin çoxu, dəyişkən çəkili əmtəələri elektron tərəzilərdən istifadə edir və  məhdud dövriyyəli ştrixkodlarla markalayırlar.

Proqramlaşdırılan elektron tərəzi vasitəsi ilə dəyişkən çəkili məhsulların üzərinə çap olunan ştrixkodların paylanması misal kimi göstərilir.

     

GS1 prefiksi GS1 sistemində İstehsalçının və məhsulun nömrəsi 

Tərəzidə göstərilən malın çəkisi, GRM

Nəzarət rəqəmi

29

00001

01000

9

 

Əsas: GS1 General Specification, Yanvar 2017 (2.1.5, 2.1.6.4, 2.1.7., 2.1.7.1, 2.1.7.2 bəndləri)

 

R = satıcı tərəfindən ayrılır

M =istehsalçı tərəfindən ayrılır

W = Çəki

C= Nəzarət rəqəmi

I  = GS1 Azerbaijan tərəfindən idarə edilir*

 

II=məhsulun nomenklaturasınınidentifikasiyası üçün

WM=İstifadəçi tərəfindən çəkinin

göstəricisi

E = GS1 Azerbaijan  tərəfindən ehtiyyata ayrılır

 

Qeydlər

 

 0  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 2  0 

 

R/M

C

20-22 prefiksləri ancaq müəssisə daxili məhdud dövriyyəli nömrələmədə istifadə olunur. Bu kodların unikallığı nı və təkrarolunmasını təmin etmək üçün ticarət şəbəkələrində, istehsalatda, anbarlarda və s. sahələrdə şirkət daxilində məhdud dövriyyə edilməsini nəzərə alır.

 

 2  1 

C

 

 2  2 

C

 

 2  3 

 

E

C

GS1 Azerbaijantərəfindən rezervdə  saxlanılır

 

 2  4 

C

 

 2  5 

C

 

 2  6

C

 

 2  7 

C

 

 2  8 

I

C

GS1 Azerbaijantərəfindən idarə edilir

 

 2  9 

C

 

                         GS1Azerbaijan-nın xüsusi həlli

GS1Azerbaijan

Prefiksi

4 7 6

I

800-999

 

II

II

WM

WM

WM

WM

C

 

GS1Azerbaijan

Prefiksi

4 7 6

I

00-99

II

II

WM

WM

WM

WM

WM

C