Nəzarət rəqəminin hesablanması

 

Kodların nəzarət rəqəminin hesablanma alqoritmi bu qaydada aparılır:

Addım   1:            Sol kənardan başlayaraq cüt dərəcələrin qiymətlərini toplamaq.

Addım   2:            1 addımın nəticəsini 3 ədədinə vurmaq.

Addım   3:            Nəzarət dərəcəsini çıxmaq şərtilə, yerdə qalan dərəcələrin qiymətlərini toplamaq.

Addım   4:            2-ci və 3-cü addımların nəticəsini toplamaq.

Addım   5:            Nəzarət rəqəminin qiyməti 4-cü addımda alınan cəminin 10-a bölünən ən kiçik ədəddir.

 

Ştrixkodların nəzarət rəqəmini burda hesablamaq olar.

 

Nəzarət rəqəmini özünüz hesablıyın.