Ştrixkodların paylanma qaydaları

Dünyada malların identifikasiyası üçün Qlobal Əmtəə İdentifikasiya Nömrəsindən (GTİN, ing) istifadə olunur. Malın bağlamasının üzərinə unikal əmtəə kodu GS1 ştrixkodları şəklində vurulur.

Malın kodlaşdırılmasının əsas prinsipi hər bir məhsulun və onun çeşidinin unikal ştrixli kodla identifikasiya olunmasıdır.

Tələbin öyrənməsi və nəzarət üçün eyni ada olan, lakin müxtəlif istehlak xassələrini (rəngin fərqi, modelin nömrəsini) özündə əks etdirən mallar müxtəlif ştrixkoda malikdir.