MASTER38 MASTER38 MASTER38 MASTER38 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 COCOL88 COCOL88 COCOL88 COCOL88 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MAHJONG69 MAHJONG69 MAHJONG69 MAHJONG69 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86

GS1 sistemin məqsədi və vəzifəsi

Beynəlxalq GS1 sistemi obyektlərin (əmtəələrin, xidmətlərin, yerləşmənin, daşınma və saxlanma vahidlərinin və s.) avtomatik rəqəmli identifikasiyasında istifadə olunur. Bu identifikasiya istehsalçıların, idxalçıların, ixracatçıların, ekspeditorların, topdan və pərakəndə ticarətçilərin məlumat mübadiləsi apardığı vahid bir dilin - GS1 identifikasiya nömrələri sisteminin köməyi ilə həyata keçirilir. GS1 sistemi biznesin effektivliyinin artırılmasına, uçot obyektlərinin identifikasiya prosesinin təkmilləşdirilməsinə, informasiya axınlarının nizamlanmasına yönəldilib. Bunun sayəsində əməyin effektivliyi də artır.

GS1 sistemi - beynəlxalq çoxsahəli açıq standartdır və aşağıdakıları əhatə edir:

- əmtəələrin, xidmətlərin, mülkiyyətin (əmlakın), yerləşmənin, təchizat vahidlərinin (nəqliyyat vahidlərinin) və sairənin   unikal identifikasiya nömrələri;
- kodlaşdırılmış informasiyanın avtomatik oxunması üçün GS1 ştrixkodları;
- standart GS1 nəqliyyat etiketi, təchizat vahidləri (konteynerlər, bağlamalar, altlıqlar) üçün identifikatorlar sistemi;
- informasiya və kommunikasiya tələbatlarının ödənilməsini təmin edən və sistemin iş effektivliyini artıran informasiya   və kommunikasiya vasitələri (EANCOM standart elektron ismarıcların məlumatlar, elektron kataloqların və s.).