MASTER38 MASTER38 MASTER38 MASTER38 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 COCOL88 COCOL88 COCOL88 COCOL88 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MAHJONG69 MAHJONG69 MAHJONG69 MAHJONG69 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 ZONA69 ZONA69 ZONA69 NOBAR69 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38
SLOT GACOR HARI INI SLOT GACOR HARI INI
BOSSWIN168 BOSSWIN168
BARON69
COCOL88
MAX69 MAX69 MAX69
COCOL88 COCOL88 LOGIN BARON69 RONIN86 DINASTI168 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 MABAR69 COCOL88
COCOL88 GACOR77 RECEH88 NGASO77 TANGO77 PASUKAN88 MEWAHBET MANTUL138 EPICWIN138 WORTEL21 WORTEL21 WORTEL21 WORTEL21

Daxili dövriyyədə olan məhsulların kodlaşdırması

Dəyişkən ölçülü məhsullar üçün RCN-13 ştrixkod nömrələrinin paylanma 
Qaydaları:

GS1 sisteminin Baş Spesifikasiyasına (GS1 General Specification) əsasən RCN-13 (Restricted Circulation Number, Məhdud Dövriyəli Nömrə) məhdud dövriyyəli nömrələmə kodları 20-29 prefikslərini və EAN-13 simvolikasını istifadə etməklə müəssisə dəyişkən ölçülü ətməələrinin daxili nömrələməsini təmin edir. Bu EAN-13 kodlarının unikallığı ticarət şəbəkələrində, istehsalatda, anbarlarda və s. sahələrdə şirkət daxilində dəyişkən ölçülü əmtəələrin məhdud dövriyyə edilməsini nəzərə alır.

Azərbaycan Respublikası ərazisində dəyişkən ölçülü əmtəələrin RCN-13 kodunun formatı Qlobal Standart 1 Beynəlxalq Sisteminin Təbliği İctimai Birliyi tərəfindən aşağıdaki kimi qəbul olunub:

a) 20-22 prefikslər - ancaq müəssisə daxili məhdud dövriyyəli nömrələmədə istifadə olunur.

Bu kodların unikallığını və təkrarolunmamasını istehsalçı (M) və ya satıcı (R) tərəfindən təmin edilməsi üçün ticarət şəbəkələrində, istehsalatda, anbarlarda və s. sahələrdə şirkət daxilində məhdud dövriyyə edilməsini nəzərə alır.

GS1 prefiksi

Məhsulun çeşidinin identifikasiyası üçün ayrılan sahə

Xüsusi alqoritmlə hesablanan

nəzarət rəqəmi

20-22
(2 rəqəm)

R/M R/M R/M R/M R/M R/M R/M R/M R/M (10 rəqəm)

C (1 rəqəm)

b) 23-7 - ehtiyat üçün İctimai Birliyin məlumat bazasında rezervdə (E) saxlanılan prefikslər.

GS1 prefiksi

Məhsulun çeşidinin identifikasiyası üçün ayrılan sahə

Xüsusi alqoritmlə hesablanan

nəzarət rəqəmi

23-27
(2 rəqəm)

EEEEEEEEEE (10 rəqəm)

C (1 rəqəm)

c) 28-29 - İctimai Birlik tərəfindən dəyişkən ölçülü məhsulların unikallığını təmin etmək üçün ayrılan prefikslər

GS1 Prefiksi

İctimai Birlik tərəfindən ayrılan Əmtəənin Unikal İdentifikasiya Nömrəsi

Dəyişkən parametrlər

Xüsusi alqoritmlə hesablanan   nəzarət rəqəmi

28-29
(2 rəqəm)

NNNNN (5 rəqəm)

ХХХХX (5 rəqəm)

C (1 rəqəm)

 

NNNNN - İctimai Birliyin sistemində dəyişkən ölçülü məhsullara ardıcıllıqla ayrılan nömrə.

ХХХХX – dəyişkən parametrlərin göstərilməsi üçün nəzərə alınıb. Misal üçün, təzə mal (mal və quş əti, balıq, pendir, meyvə-tərəvəz) kimi qida məhsullarında, tekstil və s. – qramm, kiloqramm, metr, santimetr və s. dəyişkən ölçülü əmtəələrə aid etmək olar.

C – ümumi stardart alqoritmlə hesablanan nəzarət rəqəmi.

Qeyd: Dəyişkən parametrli əmtəələrin identifikasiyası daimi parametrli əmtəələrin identifikasiyasından fərqlənir. Qida sənayesinə aid müəssisələrin çoxu, dəyişkən çəkili əmtəələri elektron tərəzilərdən istifadə edir və  məhdud dövriyyəli ştrixkodlarla markalayırlar.

Proqramlaşdırılan elektron tərəzi vasitəsi ilə dəyişkən çəkili məhsulların üzərinə çap olunan ştrixkodların paylanması misal kimi göstərilir.

           

GS1 prefiksi GS1 sistemində İstehsalçının və məhsulun nömrəsi 

Tərəzidə göstərilən malın çəkisi, GRM

Nəzarət rəqəmi

29

00001

01000

9

Əsas: GS1 General Specification, Yanvar 2017 (2.1.5, 2.1.6.4, 2.1.7., 2.1.7.1, 2.1.7.2 bəndləri)

R = satıcı tərəfindən ayrılır

M =istehsalçı tərəfindən ayrılır

W = Çəki

C= Nəzarət rəqəmi

= İctimai Birlik  tərəfindən idarə edilir*

 

II=məhsulun nomenklaturasının identifikasiyası üçün

WM=İstifadəçi tərəfindən çəkinin göstəricisi

E = İctimai Birlik  tərəfindən ehtiyyata ayrılır

 

Qeydlər

 

 0  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 2  0 

 

R/M

C

20-22 prefiksləri ancaq müəssisə daxili məhdud dövriyyəli nömrələmədə istifadə olunur. Bu kodların unikallığı nı və təkrarolunmasını təmin etmək üçün ticarət şəbəkələrində, istehsalatda, anbarlarda və s. sahələrdə şirkət daxilində məhdud dövriyyə edilməsini nəzərə alır.

 

 2  1 

C

 

 2  2 

C

 

 2  3 

 

E

C

İctimai Birlik tərəfindən rezervdə  saxlanılır

 

 2  4 

C

 

 2  5 

C

 

 2  6

C

 

 2  7 

C

 

 2  8 

I

C

İctimai Birlik tərəfindən idarə edilir

 

 2  9 

C

 

                         İctimai Birliyin xüsusi həlli

GS1Azerbaijan

Prefiksi

4 7 6

I

800-999

 

II

II

WM

WM

WM

WM

C

 

GS1Azerbaijan

Prefiksi

4 7 6

I

00-99

II

II

WM

WM

WM

WM

WM

C