MASTER38 MASTER38 MASTER38 MASTER38 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 COCOL88 COCOL88 COCOL88 COCOL88 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MAHJONG69 MAHJONG69 MAHJONG69 MAHJONG69 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 ZONA69 ZONA69 ZONA69 NOBAR69 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38
SLOT GACOR HARI INI SLOT GACOR HARI INI
BOSSWIN168 BOSSWIN168
BARON69
COCOL88
MAX69 MAX69 MAX69
COCOL88 COCOL88 LOGIN BARON69 RONIN86 DINASTI168 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 MABAR69 COCOL88
COCOL88 GACOR77 RECEH88 NGASO77 TANGO77 PASUKAN88 MEWAHBET MANTUL138 EPICWIN138 WORTEL21 WORTEL21 WORTEL21 WORTEL21

Ştrixkodun çap keyfiyyətinin yoxlanılması

Təcrübə göstərir ki, pərakəndə satış üçün istehsalçı tərəfindən göndərilən malların üzərində vurulan ştrixkodlar bəzən kassa terminallarında skanerlə oxuna bilmir. Etiketlərin üzərindəki ştrixkodların çap keyfiyyətinin yoxlanılmasına əhəmiyyət verilməməsi külli miqdarda maliyyə itkisinə səbəb ola bilər. Bu məsələnin aktuallığı daha çox məhsulların ixracında özünü göstərir.
Belə halların qarşısının alınması üçün, mağazaya göndərilən malların ştrixkodlarının qabaqcadan yoxlanılmasına ehtiyac var. İxrac mallarının etiketlərindəki ştrixkodların hündürlüyü, eni, kontrastlığı qəbul olunmuş beynəlxalq standartlara uyğun olması xarici tərəfdaşlar tərəfindən irəli sürülən tələblərdən biridir.

Xaricdə ştrixkodların yoxlanılması, yəni verifikasiyası ticarət şəbəkəsi və mal göndərən arasında bağlanan standart müqaviləsinin şərtlərindən biridir. Bunun üçün ixrac olunan malların üzərindəki ştrixkodların keyfiyyətinin yoxlanılması məqsədə uyğundur.

Verifikasiya

Film-master