MASTER38 MASTER38 MASTER38 MASTER38 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 COCOL88 COCOL88 COCOL88 COCOL88 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MAHJONG69 MAHJONG69 MAHJONG69 MAHJONG69 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 ZONA69 ZONA69 ZONA69 NOBAR69 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38
SLOT GACOR HARI INI SLOT GACOR HARI INI
BOSSWIN168 BOSSWIN168
BARON69
COCOL88
MAX69 MAX69 MAX69
COCOL88 COCOL88 LOGIN BARON69 RONIN86 DINASTI168 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 MABAR69 COCOL88
COCOL88 GACOR77 RECEH88 NGASO77 TANGO77 PASUKAN88 MEWAHBET MANTUL138 EPICWIN138 WORTEL21 WORTEL21 WORTEL21 WORTEL21

GTIN-8, GTIN-13, GTIN-14, RCN-13 ştrixkodların nömrələrinin paylanması

Pərakəndə ticarətdə satış üçün nəzərdə tutulan ticarət vahidlərinin identifikasi­ya nömrələri.

Ticarət vahidi – qiymətləndirilən, sifariş edilən və onun üçün hesab-faktura verilə bilən əmtəədir (xidmətdir). Ticarət vahidi anlayışı həm ayrı-ayrı əmtəələri, həm də onların müxtəlif növ qablaşdırmada olan müxtəlif konfiqurasiyasını da daxil edir.

Pərakəndə ticarətdə satilması nəzərdə tutulan hər ticarət vahidinin identifikasiyası üçün bütün dünyada Əmtəə vahidinin Qlobal Nömrəsi (GTIN-Global Trade Item Number) istifadə edilir. GTIN məlumat daşımayan rəqəmli koddur. Bu anlayışa, bütün mövcud GS1 əmtəə nömrələnmə strukturları, yəni ITF-­14 (14-dərəcəli), EAN-13 (13-dərəcəli), EAN-8 (8-dərəcəli) daxildir.

Kompüter məlumat bazalarında GTIN 14-dərəcəli şəkildə təqdim olunur (sol tərəf­dən müvafiq sayda sıfirlar artırmaqla).

Ticarət vahidinin müxtəlif nömrələmə strukturları üçün Qlobal nömrələri aşağıdakı kimidir.

GTIN-8 -  N1N2N3N4N5N6N7N8

GTIN-13 - N1N2N3N4N5N6N7N8N9N10N11N12N13

GTIN-14 -  N1N2N3N4N5N6N7N8N9N10N11N12N13N14

Pərakəndə satılan əmtəələr daimi və dəyişkən çəkili və həmçinin «xüsusi əmtəələr» kateqoriyasına (kitablar və dövrü nəşrlər) aid ola bilərlər.

Beynəlxalq əmtəə nömrələmə sisteminin əsas qaydası – müxtəlif istehlak xüisusiyyət­ləri olan əmtəələrə (sort, çəki,növ, rəng palitrası, model nömrəsi, qiymət və s.) müxtəlif əmtəə nömrələri verilməlidir.

Unikal identifikasiya nömrəsi əmtəənin qablaşdırmasına ştrixli kod şəklində vurulur və bu ştrixlikod malın konkret adına və istehlak xüsusiyyətlərinə uygun gəlir.
Əgər ticarət zalında, misal üçün, müxtəlif taraya qablaşdırılmış (0.33 və 0.5 litrik şüşə qablar, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 litrlik plastmas qablar), lakin, eyni ştrixlikodu olan «Badamlı» mineral suyu doldurulubsa, skaner bu malları eyni kimi müəyyən edəcək, kassa aparatı isə eyni məbləği əks etdirən qəbzi vuracaq.

Pərakəndə ticarətdə tək və yaxud qrup əmtəə qablaşdırması mövcuddu. Tək bağlama dedikdə, kassadan keçən tək əmtəə vahidi nəzərdə tutulur. Qrup bağlama dedik­də isə, kassadan kecirmək üçün fərdi bağlama qrupunun bir vahid tarada birləşməsi nəzərdə tutulur.

Misal üçün, bulyon kubikləri həm tək-tək, ham də 10 və ya 48 ədəd daxil edən bloklarla satila bilər. Siqaretlər də həmçinin paçka şəklində, həm də 10 paçka daxil edən bloklarla satıla bilər. Qruplaşdırılmış əmtəələr qrup qablaşdırma adlandırılır. Eyni adlı əmtəənin tək və qrup qablaşdırması fərqli EAN-13 nömrələrinə malik olmalıdır.

GTIN-8 Əmtəə nömrəsinin strukturu

 

476 ХХХХ С, harada ki,

• 3 rəqəm — GS1-in verdiyi yerli təşkilatın prefiksi (GS1Azərbaycan üçün - 476).

• 4 rəqəm — İctimai Birliyin əmtəə məhsuluna verdiyi identifikasiya nömrəsi;

• 1 rəqəm – müvafiq düsturla hesablanan nəzarət rəqəmi

 

GTIN-13 Əmtəə nömrəsinin strukturu

 

476 РРРРРР ХХX С, harda ki,

• 3 rəqəm — GS1-in verdiyi yerli təşkilatın prefiksi (GS1Azərbaycan üçün - 476).

• 6 rəqəm — İctimai Birliyin müəssisəyə verdiyi qeydiyyat nömrəsi;

• 3 rəqəm — əmtəənin müvafiq identifikasiya nömrəsi;

• 1 rəqəm – müvafiq düsturla hesablanan nəzarət rəqəmi.

 

GTIN -14 Əmtəə nömrəsinin strukturu

 

• «I» indikator rəqəmi (1-dən  9-dək)

• EAN–13 və EAN–8  nömrələri nəzarət rəqəmsiz;

• Nəzarət rəqəmi.

1-dən 8-dək indikatorların istifadəsilə İTF-14 struktururlu 8 standart eyni malları olan qrup bağlamalarını formalaşdırmaq olar. Dəyişkən saylı və fərqli malları olan qrup qablaşdırmaları 9 İndikatorunu istifadə edirlər.

Azərbaycan Respublikası ərazisində müəssisə daxili dövriyyədə olan dəyışkən ölçülü əmtəələrin RCN-13 ştrixkod nömrələrinin paylanma qaydaları:

İctimai Birliyin “Dəyişkən ölçülü məhsulların əmtəə nömrələrinin verilmə Qaydaları haqqında” 16.11.2017-ci il tarixli Əmrinə əsasən dəyişkən ölçülü məhsulları olan İstifadəçi GS1 sistemində qeydiyyatdan  keçərkən ona beynəlxalq sistemdən GCP (Global Company Prefix) və GLN (Global Location Number) ayrılır. Məhsulları isə RCN-13 (Restricted Circulation Number, Məhdud Dövriyəli Nömrə) şəklində formalaşdırılır.

Azərbaycan Respublikası ərazisində dəyişkən ölçülü əmtəələrin RCN-13 kodunun formatı İctimai Birlik tərəfindən aşağıdaki kimi qəbul olunub:

a) 20-22 prefikslər - ancaq müəssisə daxili məhdud dövriyyəli nömrələmədə istifadə olunur.

Bu kodların unikallığını və təkrarolunmamasını istehsalçı (M) və ya satıcı (R) tərəfindən təmin edilməsi üçün ticarət şəbəkələrində, istehsalatda, anbarlarda və s. sahələrdə şirkət daxilində məhdud dövriyyə edilməsini nəzərə alır.

GS1 prefiksi

Məhsulun çeşidinin identifikasiyası üçün ayrılan sahə

Xüsusi alqoritmlə hesablanan

nəzarət rəqəmi

20-22 (2 rəqəm)

R/M R/M R/M R/M R/M R/M R/M R/M R/M (10 rəqəm)

C (1 rəqəm)

 

b) 23-27 - ehtiyat üçün İctimai Birliyin məlumat bazasında rezervdə (E) saxlanılan prefikslər. Bu prefikslər  gələcəkdə istifadə üçün nəzərdə tutulub.

GS1 prefiksi

Məhsulun çeşidinin identifikasiyası üçün ayrılan sahə

Xüsusi alqoritmlə hesablanan

nəzarət rəqəmi

23-27 (2 rəqəm)

EEEEEEEEEE (10 rəqəm)

C (1 rəqəm)

 

c) 28-29 - İctimai Birlik tərəfindən dəyişkən ölçülü məhsulların unikallığını təmin etmək üçün ayrılan prefikslər

GS1 Prefiksi

İctimai Birlik tərəfindən ayrılan Əmtəənin Unikal İdentifikasiya Nömrəsi

Əmtəəyə ayrılan dəyişkən parametrlər (kg, gr, cm, m və s.)

Xüsusi alqoritmlə hesablanan

nəzarət rəqəmi

28-29 (2 rəqəm)

NNNNN (5 rəqəm)

ХХХХX (5 rəqəm)

C (1 rəqəm)

NNNNN - İctimai Birlik məlumat bazasında dəyişkən ölçülü məhsullara ardıcıllıqla ayrılan nömrə.

ХХХХX – dəyişkən parametrlərin göstərilməsi üçün nəzərə alınıb. Misal üçün, təzə mal (mal və quş əti, balıq, pendir, meyvə-tərəvəz) kimi qida məhsullarında, tekstil və s. – qram, kiloqram, metr, santimetr və s. dəyişkən ölçülü əmtəələrə aiddir.

C – ümumi stardart alqoritmlə hesablanan nəzarət rəqəmi.

                                  

GS1 prefiksi

GS1 sistemində İstehsalçının və məhsulun nömrəsi

Malın çəkisi, GRM

Nəzarət rəqəmi

28

00001

01000

2

COCOL88
Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Lotus138 Lotus138 Lotus138 Lotus138 Lotus138 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Cocol88 Cocol88 Cocol88 Cocol88 Mabar69 Mabar69 Mabar69 Mahjong69 Mahjong69 Mahjong69 Nobar69 Nobar69 Nobar69 Zona69 Zona69 Bwtoto Bwtoto Bwtoto Bwtoto Master38 Master38 Master38 Master38 Starling69 Starling69 Starling69 Lambo69 Lambo69