MASTER38 MASTER38 MASTER38 MASTER38 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 COCOL88 COCOL88 COCOL88 COCOL88 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MAHJONG69 MAHJONG69 MAHJONG69 MAHJONG69 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 ZONA69 ZONA69 ZONA69 NOBAR69 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38
SLOT GACOR HARI INI SLOT GACOR HARI INI
BOSSWIN168 BOSSWIN168
BARON69
COCOL88
MAX69 MAX69 MAX69
COCOL88 COCOL88 LOGIN BARON69 RONIN86 DINASTI168 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 MABAR69 COCOL88
COCOL88 GACOR77 RECEH88 NGASO77 TANGO77 PASUKAN88 MEWAHBET MANTUL138 EPICWIN138 WORTEL21 WORTEL21 WORTEL21 WORTEL21

İzləmə

Yeyinti məhsulların təhlükəsizliyi proqramında yeni istiqamət - Izləmədir. GS1 standartları qida məhsullarının, yemlərin, heyvanların və s.  mənbəyi və yerləşməsi, bütün çatdırılma mərhələlərində tanınması və nəzarət edilməsinə imkan yaradır. Qida məhsullarının təhlükəsizliyinin təminatında  məhsulun mənşə yerin identifikasiyası vacib şərtdir.Yerləşmənin unikal identifikasiyası istehsal olunan məhsula aidiyyəti olan hər bir obyektə və ya funksional bölməyə 13 rəqəmli Qlobal Yerləşmə Nömrəsinin (GLN- Global  Location  Number,ing.) təyin olunması ilə təmin olunur. Hər bir belə nömrənin dünya miqyasında unikallığını təmin etmək üçün bizim təşkilat  GLN nömrələrini təyin edir və GS1 standartları ilə tənzimləyir. GLN nömrələri mal göndərişinin istənilən mərhələsində konkret məhsulun hazırlandığı  yeri və bununla əlaqədar keyfiyyətinin səhvsiz və operativ təyin etməyə imkan verir. Partiyanın nömrəsinə əsasən, həmin məhsulun istehsalında istifadə olunan xammal və onun mənşəyinin xarakterini  bilmək olar. Bu halda, qida məhsulunun hazırlandığı yerdən istifadə olunacağı məntəqəyə qədər yerdəyişməsinə nəzarət etmək asanlaşır. Bu isə, təhlükəli və keyfiyyətsiz məhsulların tez və dəqiq aşkar olunması və ya geri qaytarılması vasitəsi kimi, qida məhsullarının təhlükəsizliyini təmin etmək üçün çox əhəmiyyətlidir. Məhsulun mənşəyinə nəzarət olunması, mal göndərişinin istənilən mərhələsində bir neçə axtarış kriteriyalarına əsasən konkret məhsulun hazırlandığı yeri və bununla əlaqədar xarakteristikalarını təyin etməyə imkan verir.

COCOL88
Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Lotus138 Lotus138 Lotus138 Lotus138 Lotus138 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Cocol88 Cocol88 Cocol88 Cocol88 Mabar69 Mabar69 Mabar69 Mahjong69 Mahjong69 Mahjong69 Nobar69 Nobar69 Nobar69 Zona69 Zona69 Bwtoto Bwtoto Bwtoto Bwtoto Master38 Master38 Master38 Master38 Starling69 Starling69 Starling69 Lambo69 Lambo69