Pasiyentlərin identifikasiyası: təhlükəsizliyin əsas aspekti.

Pasiyentlərin identifikasiyası: təhlükəsizliyin əsas aspekti.

Pasiyentlərin identifikasiya səhvləri tibb müəssisələrində pasiyentlərin təhlükəsizliyinin ən ciddi risk amillərindən birini təşkil edir. Bu gün tibbi personal tərəfindən pasiyentlərin identifikasiyası hələ də əsasən əl ilə həyata keçirilir. İnsan amili dərmanların paylanması, cərrahi müdaxilələr, qan köçürmələri və digər tibbi prosedurlar kimi həyat üçün vacib olan manipulyasiyalar zamanı pasiyentə zərər verə biləcək səhvlərin mümkünlüyü ilə qaçılmaz olaraq əlaqəlidir. Belə səhvlər, həmçinin ciddi iqtisadi fəsadlara malikdir.

Ətraflı məlumat....

Elanlar